Procesledelse, ledelsesudvikling og konsulentbistand i hele landet

Lone Hersted Consult tilbyder konsulentbistand og undervisning i procesledelse, relationel ledelse, innovationsledelse og forandringsprocesser mm. til både private og offentlige virksomheder og organisationer i hele landet.

Jeg er ansat som underviser på Aalborg Universitet, hvor jeg underviser i ledelse, coaching, innovation, forandringsprocesser og organisationsudvikling. Samtidig arbejder jeg på et forskningsprojekt i organisatorisk kommunikationsudvikling.
Oprindelig er jeg uddannet skuespiller (Nordisk Teaterskole) og cand.mag. i dramaturgi (Aarhus Universitet) med efteruddannelser indenfor systemisk coaching (Rambøll/Attractor) samt ledelse og organisationsudvikling (University of Bedfordshire).
Siden 2003 har jeg arbejdet som coach, konsulent og underviser i både den private og offentlige sektor og har opnået bred erfaring med facilitering af forandringsprocesser og organisatorisk innovation.
Tidligere har jeg bl.a. været ansat ved MacMann Berg, der er et anerkendt systemisk orienteret konsulenthus med lederuddannelser på Master- og Diplomniveau.
Takket være min teaterbaggrund og lange konsulenterfaring er jeg i stand til at lede både ledere og medarbejdere gennem forandrings- og udviklingsprocesser på forsvarlig vis med brug af kreative elementer og inspirerende procesværktøjer.

Relational Ledelse

Ny bog om ledelse skrevet af Lone Hersted & psykologiprof. Kenneth Gergen (USA): Relationel Ledelse - dialogisk baseret samarbejde

Beskrevet som et "must have" og "årets ledelsesbog" i Psykolognyt!
 
 
Se også de mange fine anmeldelser af bogen her.

Referencer

"Lone Hersted har undervist på Arlas Talent Management Program for lederaspiranter i coaching, teamudvikling, projektledelse og forandringsledelse, og ligeledes coachet deltagerne over en længerevarende periode både individuelt og i grupper. Coachingen har bl.a. styrket deltagernes trivsel og kvalificeret deres arbejdsmæssige præstationer i forbindelse med deres projektarbejde i sammenhæng med den daglige drift i organisationen. Både undervisningen og coachingen har været til stor berigelse og inspiration for deltagerne og ligeledes en stor gevinst for Arla som organisation, der er afhængig af løbende talent- og lederudvikling for at kunne være på forkant i en verden præget af øget globalisering og konstante forandringer. Både som underviser og coach udviser Lone god situationsfornemmelse og kløgtig indsigt i organisatoriske udfordringer.

Lone har ligeledes på fremragende vis stået for workshops i dialogisk ledelse og ledelsesbaseret coaching for vore ledere på de forskellige fabrikker i både Danmark og Sverige som understøttende led i Talent Management Programmet. Derudover har vi i Arlas topledelse med stort udbytte ladet os inspirere af øvelser fra bogen Kreativ Procesledelse, som Lone er medforfatter til, og jeg giver hermed Lone de bedste anbefalinger.
"
Karen Tybjerg, Supply Chain Development
Arla Foods, Global Categories & Operations


“Vi har her på Fårupgård Ungecenter haft fornøjelsen af at have Lone som både supervisor og konsulent på diverse udviklingsprocesser. Lone kan om nogen skabe kontakt. En kontakt, vi her anser for det vigtigste i udviklingsprocesser, hvor mennesker er i centrum.
Lones anerkendende og gennemgribende systemiske tilgang til opgaven har gjort organisationen godt.
Vi er i dag på mange måder blevet både klogere og mere forandringsparate.”
,
siger forstander Ole Chr. Graversen, Fårupgård Ungecenter.

Kreativ Procesledelse

Overalt står organisationer i dag over for udfordringer, hvis løsninger fordrer kvalificerede procesledere. Procesledere skal handle reflekteret og anerkendende for at facilitere de vigtige dialoger og processer, der kan føre til, at organisationen udvikler sig og kommer frem til bæredygtige løsninger. Jeg er medforfatter på bogen ”Kreativ Procesledelse”. Læs mere om bogen her via Dansk Psykologisk Forlag!

Kreativ procesledelse