Undervisning

Jeg tilbyder undervisning i kreativ procesledelse, mødeledelse, konfliktløsning, præsentationsteknik, personlig gennemslagskraft og lederen som coach.

Kreativ Procesledelse

Kreativ Procesledelse er en workshop for ledere, projektledere, konsulenter, HR-medarbejdere og undervisere. Her arbejder vi med øvelser og værktøjer, der styrker dem, som i praksis skal forestå forandringsprocesser ved fx møder, workshops, seminarer og medarbejderudviklingsforløb.

Workshoppen skræddersys efter deltagernes behov og tager afsæt i bogen “Kreativ procesledelse - nye veje til bedre praksis”, Dansk Psykologisk Forlag. Læs mere om bogen
her.

Kreativ procesledelse Risskov – Lone Hersted Consult

Værdiskabende og effektiv mødeledelse

Denne workshop er for mødeledere og mødedeltagere, der ønsker at styrke evnen til at afholde mere værdiskabende, meningsgivende og effektive møder. Som erfaren proceskonsulent og underviser kommer jeg gerne ud til din organisation med en række konkrete mødeledelsesværktøjer fra konsulent- og ledelsesverdenen.

Konfliktløsning

Konfliktløsning handler om at lytte og øve sig i at se konflikten fra forskellige sider med det formål at sætte tingene i perspektiv og finde frem til en meningsfuld måde at komme videre på sammen. Undervisningen omfatter træning i konstruktiv dialog og anerkendende, mulighedsorienteret og løsningsfokuserede kommunikationsformer til gavn for dig, din organisation og dine samarbejdspartnere.

Præsentationsteknik og gennemslagskraft

Her lærer du at stille dig op og præsentere et oplæg for en forsamling, hvor du samtidig tager højde for og er opmærksom på dine modtageres reaktion og feedback. Via teknikker fra teater- og konsulentverdenen bliver du styrket i at fremtræde mere sikkert, overbevisende og med mere gennemslagskraft. Du får bl.a. redskaber til at tackle nervøsitet og spænding, inden du går på. Samtidig får du gode tips og tricks til strukturering og præsentation af dit oplæg.

Lederen som coach

Via undervisning og træning i organisatorisk coaching vil du som leder blive klædt på til at udvise en coachende tilgang til dine medarbejdere og hurtigt opleve effekten af, at dine medarbejdere udvikler sig og får modet til at lade sig udfordre af stadigt krævende organisatoriske opgaver
.