Coaching Risskov – Lone Hersted Consult

Lone Hersted Consult tilbyder coaching & supervision

Jeg er uddannet og certificeret systemisk coach ved Rambøll/Attractor og tilbyder coaching og supervision af enkeltpersoner og grupper – både i erhvervssammenhænge og ved personlige udfordringer. Jeg har arbejdet med coaching siden 2003, undervist i en årrække i coaching på diplom- og masteruddannelser og er p.t. koordinator for Masteruddannelsen i organisatorisk coaching og læring ved Aalborg Universitet, hvor jeg også underviser i coaching og supervision af enkeltindivider og grupper. Al coaching og supervision foregår naturligvis under fuld tavshedspligt.

Coaching af ledere

Ved ledercoaching bliver dine evner som leder optimeret, og du får udviklet dine ledelsesværktøjer. Du får professionaliseret din lederrolle, så du kan handle reflekteret og handlekraftigt og skabe mærkbare resultater i din organisation på en respektfuld måde.

Emnerne kan fx være fastholdelse og motivering af medarbejdere, løsning af konflikter og gennemførelse af vanskelige samtaler, udvikling af effektivitet, engagement og nytænkning i din organisation, implementering af forandringer og organisatoriske læringsprocesser på en anerkendende og fremadrettet måde samt udvikling af frugtbare relationer, der kan skabe resultater og hjælpe dig og din organisation videre i indfrielse af jeres mål.

Coaching af medarbejdere

Her er det dig som ansat, der definerer de spørgsmål, vi taler om. Sammen kan vi undersøge bæredygtige løsninger og handlemuligheder, som kan hjælpe dig til at lykkes i dit arbejdsliv og nå dine mål.

Personlig coaching

Med udgangspunkt i dine udfordringer, fremtidsdrømme og dine mål, vælger du selv det emne, du gerne vil coaches i.
Er du kørt fast i en problemstilling, står du i et vadested eller overfor en forandringsproces? Personlig coaching kan hjælpe dig til at få øje på nye muligheder, idéer og løsninger, så du kan blive afklaret og komme videre i din tilværelse med fornyet energi og gå-på-mod.

Coaching/supervision af grupper og teams

Som erfaren ledelses- og organisationskonsulent og certificeret systemisk coach tilbyder jeg supervision og coaching i både medarbejder- og lederteams i en organisatorisk kontekst. Dette vil sige, at organisationens overordnede mål, vision, strategi og værdier bliver taget i betragtning og danner grundlag for fælles koordinering til gavn for organisationen og dens medarbejdere.

Gruppen definerer selv emnet for samtalen fra gang til gang – typiske emner kunne eksempelvis dreje sig om samarbejde, konfliktløsning, koordinering, kommunikation, vidensdeling, arbejdsplanlægning, effektivisering, kundeservice, markedsføring, branding, innovation og idégenerering.