Undervisning

Jeg tilbyder undervisning i kreativ procesledelse, mødeledelse, konfliktløsning, coaching, ledelseskommunikation, præsentationsteknik og personlig gennemslagskraft.

Kreativ Procesledelse

Kreativ Procesledelse er en workshop for ledere, projektledere, teamkoordinatorer, konsulenter, HR-medarbejdere og undervisere. Her arbejder vi med øvelser og værktøjer til arbejdet med forandringsprocesser og forbedring af samarbejdet i grupper og teams til anvendelse på møder, workshops, seminarer og medarbejderudviklingsdage. Workshoppen kan skræddersys efter deltagernes behov og trækker på bogen “Kreativ procesledelse - nye veje til bedre praksis”, Dansk Psykologisk Forlag.


Læs mere om bogen her

Kreativ procesledelse

Værdiskabende og effektiv mødeledelse

Denne workshop er for ledere, mødeledere, teamkoordinatorer og mødedeltagere, der ønsker at styrke evnen til at afholde mere værdiskabende, meningsgivende og effektive møder. Som erfaren proceskonsulent og underviser kommer jeg gerne ud til din organisation med en række konkrete mødeledelsesværktøjer, som I direkte kan gøre brug af i jeres organisatoriske dagligdag.


Konfliktløsning

Konfliktløsning handler om at lytte og øve sig i at se konflikten fra forskellige sider med det formål at sætte tingene i perspektiv og finde frem til en meningsfuld måde at komme videre på sammen. Undervisningen omfatter træning i konstruktiv dialog og konfliktmediering, som beror på anerkendende, mulighedsorienterede og løsningsfokuserede kommunikationsformer til gavn for dig, din organisation og dine samarbejdspartnere.


Lederen eller projektlederen som coach

Via undervisning i organisatorisk coaching vil du som leder eller projektleder blive trænet i at udvise en coachende tilgang til dine medarbejdere. Du vil hurtigt opleve effekten af, at dine medarbejdere får ny motivation, udvikler sig og får modet til at begive sig i kast med nye organisatoriske opgaver. Ligeledes kan coaching anvendes til styrkelse af koordinering og samarbejde i grupper og teams.


Ledelseskommunikation 

Kommunikation er lederens fornemmeste ledelsesværktøj og det er noget, som vi bør træne og udvikle hele livet igennem. Jeg tilbyder træning i ledelseskommunikation i ledelsesteams ved hjælp af rollespil og reflekterende dialog med udgangspunkt i de ledelsesmæssige udfordringer, som I måtte være optaget af.


Præsentationsteknik og personlig gennemslagskraft

Her lærer du at stille dig op og præsentere et oplæg for en forsamling, hvor du samtidig tager højde for og er opmærksom på dine modtageres reaktion og feedback. Via teknikker fra teater- og konsulentverdenen bliver du styrket i at fremtræde mere sikkert, overbevisende og med mere gennemslagskraft. Du får bl.a. redskaber til at tackle nervøsitet og spænding, inden du går på. Samtidig får du gode tips og tricks til strukturering og præsentation af dit oplæg.