Forandringsledelse

Både offentlige og private organisationer gennemgår i disse år fortløbende forandringer, som ofte stiller store krav til både ledere og medarbejdere, idét forandringerne fordrer mental omstilling og ofte indebærer nye organiseringsformer, nye samarbejdskonstellationer, nye indsatsområder og nye handlinger i praksis.

Hvis I har brug for hjælp til gennemførelse af forandringsprocesser, reformer, nye organiseringsformer etc. i jeres organisation, tilbyder jeg oplæg, coaching, sparring, temadage og fyraftensmøder indenfor forandringsledelse, forandringskommunikation og sensemaking. Her vil I få hjælp og konkrete værktøjer til håndtering af forandringsprocesser og meningsskabelse i det organisatoriske fællesskab.

Program, form og indhold kan tilrettelægges ud fra den situation og organisatoriske kontekst, I befinder jer i lige nu sat i relation til jeres ønsker og visioner for fremtiden. Vi kan eksempelvis arbejde med jeres visioner, forandringsbehov og strategiudvikling i henhold til organisationens overordnede kerneydelser, værdier og målsætninger. Vi kan også arbejde med forandringskommunikation, sensemaking, dialogiske tilgange og nye mødeformer, som kan inspirere jer til at arbejde innovativt og engageret hen imod indfrielsen af de organisatoriske mål.


Kontakt Lone Hersted Consult

Kontakt mig uforpligtende for yderligere snak om muligheder og priser.
23 70 86 84 | lonehersted@gmail.com