Lone Hersted Consult tilbyder coaching & supervision

Jeg er uddannet og certificeret systemisk coach ved Rambøll/Attractor og tilbyder coaching og supervision af enkeltpersoner og grupper – både i erhvervssammenhænge og ved personlige udfordringer. Jeg har arbejdet med coaching siden 2003, undervist i en årrække i coaching på diplom- og masteruddannelser og er fagkoordinator for Masteruddannelsen i Organisatorisk Coaching og Læring ved Aalborg Universitet, hvor jeg også underviser i coaching og supervision af enkeltindivider og grupper. Al coaching og supervision foregår naturligvis under fuld tavshedspligt.

Coaching af ledere

Ved ledercoaching bliver dine evner som leder optimeret og nuanceret, og du får udviklet dine ledelsesværktøjer og handlemuligheder. Du får professionaliseret din lederrolle, så du kan handle reflekteret og handlekraftigt og skabe mærkbare resultater i din organisation på en respektfuld måde.

Emnerne kan fx være motivation af medarbejdere, løsning af konflikter og gennemførelse af vanskelige samtaler, udvikling af effektivitet, engagement og nytænkning i din organisation, gennemførelse af forandringer og organisatoriske udviklingsprocesser på en anerkendende og fremadrettet måde samt udvikling af frugtbare relationer, der kan skabe resultater og hjælpe dig og din organisation videre i indfrielsen af jeres mål.


Coaching af medarbejdere

Her er det dig som ansat, der definerer de spørgsmål, vi taler om. Sammen kan vi undersøge bæredygtige løsninger og handlemuligheder, som kan hjælpe dig til at lykkes i dit arbejdsliv, styrke din arbejdsglæde og nå dine mål.

Personlig coaching

Med udgangspunkt i dine udfordringer, fremtidsdrømme og mål, vælger du selv det emne, du gerne vil coaches i. Er du kørt fast i en problemstilling, står du i et vadested eller overfor en gennemgribende forandringsproces? Personlig coaching kan hjælpe dig til at få øje på nye muligheder, idéer og løsninger, så du kan blive afklaret og komme videre i din tilværelse og dit arbejdsliv med fornyet energi og gå-på-mod.


Coaching/supervision af grupper og teams

Jeg tilbyder supervision og coaching i både medarbejder- og lederteams. Her kan vi arbejde med de tematikker og udfordringer, som trænger sig på og er relevante for jer nu og her. I definerer selv emnet for samtalen fra gang til gang – det kunne eksempelvis dreje sig om specifikke organisatoriske udfordringer, samarbejde, konfliktløsning, koordinering, kommunikation, vidensdeling, udvikling, arbejdsplanlægning, effektivisering, markedsføring, branding mm.