Lone Hersted Consult tilbyder konsulentbistand og undervisning i procesledelse, innovationsledelse og ledelsesudvikling

Procesledelse, ledelsesudvikling og konsulentbistand i hele landet

Jeg tilbyder gennem mit firma, Lone Hersted Consult, konsulentbistand og undervisning i relationel ledelse, forandringsledelse, ledelseskommunikation, teamudvikling og coaching til både offentlige og private organisationer.

Siden 2003 har jeg arbejdet som coach, konsulent og underviser og har opnået solid erfaring med facilitering af forandringsprocesser og skabelse af organisatorisk udvikling.

Jeg har en Ph.d-grad i relationel ledelse og forsker og underviser i ledelse, coaching, procesledelse, forandringsledelse, teamsamarbejde, organisatorisklæring og aktionsforskning.


For tiden arbejder jeg på to større forskningsprojekter omhandlende ledelses- og organisationsudvikling gennem aktionslæring og aktionsforskning, her i blandt et 2-årigt projekt med udvikling af ledelsesteams på 38 erhvervsskoler.

Tidligere har jeg været ansat som konsulent ved MacMann Berg, der er et anerkendt systemisk funderet konsulenthus specialiseret i ledelses- og organisationsudvikling.

Oprindelig er jeg uddannet skuespiller (Nordisk Teaterskole) og cand.mag. i dramaturgi (Aarhus Universitet) med efteruddannelser indenfor systemisk coaching (Rambøll/Attractor) og systemisk ledelse og organisationsudvikling (University of Bedfordshire).

Min Ph.d-afhandling med titlen Relational Leading and Dialogic Process var baseret på aktionsforskning med ledelsesteams fra ti folkeskoler og dertilhørende dagtilbud samt ledelses- og medarbejderudvikling på en døgninstitution for udsatte unge. Her arbejdede vi bl.a. med rollespil som metode til træning af dialogiske og relationelle kompetencer med henblik på konfliktforebyggelse og styrkelse af samarbejdet.

Takket være min lange konsulent- og undervisererfaring og min kreative
baggrund fra teaterverdenen kan jeg tilbyde at hjælpe både ledere og
medarbejdere gennem forandrings- og udviklingsprocesser ved hjælp af dialogiske
tilgange og inspirerende procesværktøjer.

Referencer

"Lone Hersted har undervist på Arlas Talent Management Program for lederaspiranter i coaching, teamudvikling, projektledelse og forandringsledelse, og ligeledes coachet deltagerne over en længerevarende periode både individuelt og i grupper. Coachingen har bl.a. styrket deltagernes trivsel og kvalificeret deres arbejdsmæssige præstationer i forbindelse med deres projektarbejde i sammenhæng med den daglige drift i organisationen. Både undervisningen og coachingen har været til stor berigelse og inspiration for deltagerne og ligeledes en stor gevinst for Arla som organisation, der er afhængig af løbende talent- og lederudvikling for at kunne være på forkant i en verden præget af øget globalisering og konstante forandringer. Både som underviser og coach udviser Lone god situationsfornemmelse og kløgtig indsigt i organisatoriske udfordringer.

Lone har ligeledes på fremragende vis stået for workshops i dialogisk ledelse og ledelsesbaseret coaching for vore ledere på de forskellige fabrikker i både Danmark og Sverige som understøttende led i Talent Management Programmet. Derudover har vi i Arlas topledelse med stort udbytte ladet os inspirere af øvelser fra bogen Kreativ Procesledelse, som Lone er medforfatter til, og jeg giver hermed Lone de bedste anbefalinger."


Karen Tybjerg, Supply Chain Development
Arla Foods, Global Categories & Operations

“Vi har her på Fårupgård Ungecenter haft fornøjelsen af at have Lone som både supervisor og konsulent på diverse udviklingsprocesser. Lone kan om nogen skabe kontakt. En kontakt, vi her anser for det vigtigste i udviklingsprocesser, hvor mennesker er i centrum.
Lones anerkendende og gennemgribende systemiske tilgang til opgaven har gjort organisationen godt.
Vi er i dag på mange måder blevet både klogere og mere forandringsparate.”


siger forstander Ole Chr. Graversen, Fårupgård Ungecenter.

Bøger om Relationel Ledelse og Kreativ Procesledelse

Relational Ledelse

Ny bog om ledelse skrevet af Lone Hersted & psykologiprof. Kenneth Gergen (USA): Relationel Ledelse - dialogisk baseret samarbejde

Beskrevet som et "must have" og "årets ledelsesbog" i Psykolognyt!

Dansk udgave
Engelsk udgave

Se også de mange fine anmeldelser af bogen her.

Kreativ Procesledelse

Overalt står organisationer i dag over for udfordringer, hvis løsninger fordrer kvalificerede procesledere. Procesledere skal handle reflekteret og anerkendende for at facilitere de vigtige dialoger og processer, der kan føre til, at organisationen udvikler sig og kommer frem til bæredygtige løsninger. Jeg er medforfatter på bogen ”Kreativ Procesledelse”. 


Læs mere om bogen her via Dansk Psykologisk Forlag!

Kontakt Lone Hersted Consult


Kontakt mig uforpligtende for yderligere snak om muligheder og priser. 

23 70 86 84 | lonehersted@gmail.com

Forandringsledelse

Hvis I har brug for hjælp til gennemførelse af forandringsprocesser, reformer, nye organiseringsformer etc. i jeres organisation, tilbyder jeg oplæg, coaching, sparring, temadage og fyraftensmøder indenfor forandringsledelse, forandringskommunikation og sensemaking.

Undervisning

Lone Hersted Consult tilbyder undervisning i kreativ procesledelse, mødeledelse, konfliktløsning, præsentationsteknik, personlig gennemslagskraft og lederen som coach. Kontakt mig i dag for at høre nærmere.

Coaching & Supervision

Lone Hersted Consult tilbyder coaching og supervision til både ledere og medarbejdere. Desuden tilbydes der også personlig coaching, som kan være med til at nå dine fremtidige personlige mål.