Innovationsledelse og innovation

Både offentlige og private organisationer efterspørger en ny ledelsesstil. Der skal skabes rum for kreative eksperimenter, hvor nye produkter og arbejdsgange udvikles og afprøves - og hvor nye idéer og tiltag kan spire for at skabe nye forretningsmodeller under en presset økonomi.

Vigtigt er det at gøre op med tidligere tiders fejlkultur og i stedet fremme en organisationskultur, der animerer til nytænkning, eksperimenter og større vovemod.

Lone Hersted Consult afholder temadage og fyraftensmøder i innovation og innovationsledelse, hvor organisatorisk vanetænkning bliver udfordret og organisationens medlemmer stimuleret til udvikling af nye bæredygtige, kreative tiltag og løsninger. Vigtigt er det at gøre op med tidligere tiders fejlkultur og i stedet fremme en organisationskultur, der animerer til nytænkning, eksperimenter, vidensdeling og større vovemod.

Programmet vil blive tilrettelagt ud fra den organisatoriske kontekst, I befinder jer i lige nu, og jeres ønsker for fremtiden. Eksempelvis kan vi arbejde med jeres visioner for organisationen/jeres team eller afdeling sammenholdt med organisationens overordnede værdisæt, målsætning og strategi. Vi kan også sammen arbejde med tankesæt og mødekulturer, som kan inspirere jer til at arbejde endnu mere innovativt hen imod indfrielsen af de organisatoriske mål.

Undervisningen vil være baseret på inspirerende oplæg med mulighed for længere forløb med procesarbejde i grupper.

Kontakt mig uforpligtende for yderligere snak om muligheder og priser. Kontaktformular


Innovationsledelse Risskov – Lone Hersted Consult